www.songdaocity.go.th
tel.042-786068
 • 1-2.jpg
 • 2-2.jpg
 • 3-2.jpg
 • 4-2.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg

foto1

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙

foto1

เทศบาลตำบลส่องดาว

foto1

เทศบาลตำบลส่องดาว

foto1

เทศบาลตำบลส่องดาว

foto1

เทศบาลตำบลส่องดาวข้อมูลทั่วไป

อำเภอส่องดาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร

Read More

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

Read More

เทศบาลตำบลส่องดาว

สำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว

Read More

FB Fan Page

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารทางเฟสบุ๊คแฟบเพจ

Read More

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

ภาพข่าวกิจกรรม ทต.ส่องดาว

ประกาศร่างแบ่…

12-03-2563 Hits:13 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

ประกาศร่างแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว(ใหม่)

Read more

ประกาศขายทอดต…

12-02-2563 Hits:40 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องในราชการ จำนวน 192 รายการ รายละเอียดคลิกที่นี่.....  

Read more

บริการสาธารณะ

26-11-2562 Hits:103 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่  26 พฤศจิกายน 2562 ช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลส่องดาว ออกให้บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา โดยเปลี่ยนเบรคเกอร์ 150A 600V เนื่องจากอุปกรณ์เดิมใช้การมานาน ชำรุด อาจเกิดอันตรายได้ 

Read more

วันปิยมหาราช 256…

08-11-2562 Hits:159 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันปิยมหาราช 2562 23 ตุลาคม  2562 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เทศบาลตำบลส่องดาว    

Read more

จิตอาสาพัฒนาว…

06-10-2562 Hits:116 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

จิตอาสาพัฒนาวัด วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะจิตอาสาเทศบาลตำบลส่องดาว และอำเภอส่องดาว ร่วมกันพัฒนาวัดป่าโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

Read more

ตัดต้นไม้ล้มท…

20-08-2562 Hits:138 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลที่ต้นไม้หักทับถนนสายสุวรรณ (หลังสหกรณ์)  ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเทศบาลตำบลส้องดาวต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Read more

วันแม่แห่งชาต…

13-08-2562 Hits:142 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของเทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอำเภอส่ดงอาวนางกชวรรณ ชื่นชม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ ลำห้วยกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยได้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวเข้าร่วมงานให้ครั้งนี้ด้วย  

Read more

รวมพลังต้านยา…

09-08-2562 Hits:150 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ส.ค 62โรงเรียน เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Read more

ประกาศร่างแบ่…

12-03-2563 Hits:13 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

ประกาศร่างแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว(ใหม่)

Read more

ประกาศขายทอดต…

12-02-2563 Hits:40 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องในราชการ จำนวน 192 รายการ รายละเอียดคลิกที่นี่.....  

Read more

บริการสาธารณะ

26-11-2562 Hits:103 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่  26 พฤศจิกายน 2562 ช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลส่องดาว ออกให้บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา โดยเปลี่ยนเบรคเกอร์ 150A 600V เนื่องจากอุปกรณ์เดิมใช้การมานาน ชำรุด อาจเกิดอันตรายได้ 

Read more

วันปิยมหาราช 256…

08-11-2562 Hits:159 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันปิยมหาราช 2562 23 ตุลาคม  2562 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เทศบาลตำบลส่องดาว    

Read more

จิตอาสาพัฒนาว…

06-10-2562 Hits:116 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

จิตอาสาพัฒนาวัด วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะจิตอาสาเทศบาลตำบลส่องดาว และอำเภอส่องดาว ร่วมกันพัฒนาวัดป่าโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

Read more

ตัดต้นไม้ล้มท…

20-08-2562 Hits:138 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวได้ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลที่ต้นไม้หักทับถนนสายสุวรรณ (หลังสหกรณ์)  ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกเทศบาลตำบลส้องดาวต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Read more

วันแม่แห่งชาต…

13-08-2562 Hits:142 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของเทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอำเภอส่ดงอาวนางกชวรรณ ชื่นชม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ ลำห้วยกุดแสง ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยได้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ส่องดาวเข้าร่วมงานให้ครั้งนี้ด้วย  

Read more

รวมพลังต้านยา…

09-08-2562 Hits:150 ภาพกิจกรรม ทต.ส่องดาว Super User - avatar Super User

วันที่ 8 ส.ค 62โรงเรียน เทศบาลตำบลส่องดาวได้จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาลและเด็กนักเรียนเยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองในเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Read more

นาฬิกาเทศบาล

อาคารสถานที่

 • ิีbuild 1
  ิีbuild 1
 • build 2
  build 2
 • build 3
  build 3
 • build 4
  build 4
 • build 5
  build 5
 • build 6
  build 6
 • build 7
  build 7
 • build 8
  build 8
 • build 9
  build 9
 • build 10
  build 10
 • r910
  r910

WEBBOARD สนทนา