www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันที่ 13/มิ.ย/62 โดยการนำของนายยุทธศาสาตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 

ร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวทุก ร่วมกับเตรียมดินและปลูกต้นทองอุไรบริเวณถนนสายหน้าศูนราชการอำเภอส่องดาว

เพื่อความสวยงามภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกรียรติ อำเภอส่องดาว

WEBBOARD สนทนา