www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เมื่อวันที่ 21/มิ.ย/62  โดยการนำของนายราวินท์ อินทร์ ผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผอ.

ได้พาคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาลทตำบลส้องดาว เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการ

ณ ลานรวมใจไทโย้ย เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

WEBBOARD สนทนา