www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

เทศบาลตำบลส่องดาว จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้นำชุมชน รวม 80 คน

ตามโครงการความร่วมมือของชุมชนมนการจัดการขยะครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลส่องดาว

โดยมีท่านนายอำเภอส่องดาวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมมอบนโยบายการจัดการขยะอำเภอส่องดาว

WEBBOARD สนทนา