www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องในราชการ จำนวน 192 รายการ

รายละเอียดคลิกที่นี่.....

 

วันปิยมหาราช 2562

23 ตุลาคม  2562 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เทศบาลตำบลส่องดาว

 

 

วันที่  26 พฤศจิกายน 2562 ช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลส่องดาว ออกให้บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา
โดยเปลี่ยนเบรคเกอร์ 150A 600V เนื่องจากอุปกรณ์เดิมใช้การมานาน ชำรุด อาจเกิดอันตรายได้ 

จิตอาสาพัฒนาวัด

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะจิตอาสาเทศบาลตำบลส่องดาว และอำเภอส่องดาว ร่วมกันพัฒนาวัดป่าโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

WEBBOARD สนทนา