www.songdaocity.go.th
tel.042-786068

ศูนย์รวมพระราชบัญญัติ

Main Menu

วันที่  26 พฤศจิกายน 2562 ช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลส่องดาว ออกให้บริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา
โดยเปลี่ยนเบรคเกอร์ 150A 600V เนื่องจากอุปกรณ์เดิมใช้การมานาน ชำรุด อาจเกิดอันตรายได้ 

WEBBOARD สนทนา