เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 127
เดือนนี้ 6,024
เดือนที่แล้ว 8,754
ทั้งหมด 53,166

camera_alt ภาพกิจกรรม
งานป้องกันฯ ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลส่องดาวทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาวภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวเตรียมความพร้อมติดป้ายลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2564 ( ช่วง 7 วันอันตราย) ตามคำขวัญที่ว่า "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด"
วันที่ 22 มีนาคม 2565 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลส่องดาวได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสกลนคร เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำปีการศึกษา 2564
บรรยากาศการส่งมอบหีบ - รับหีบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว วันที่ 28 มีนาคม 2564
ในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ของทุกปีได้ก้าวเข้าสู่หน้าแล้งอย่างเป็นทางการเทศบาลตำบลส่องดาวจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลส่่องดาว...
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ประธานผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ได้ออกมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ ...
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายยุทธศสาตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาวร่วมกับทีมงานเทศบาลตำบลส่องดาว...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลส่องดาว
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview7
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview283
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
ประกาศราคากลางรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line

 Line : ทต.ส่องดาว

facebook-line
Line

 Line : ทต.ส่องดาว

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร