เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068


ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 13
เมื่อวาน 98
เดือนนี้ 3,877
เดือนที่แล้ว 9,802
ทั้งหมด 45,862

camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกทำความสะอาดล้างถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ล้างทำความสะอาดถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลส่องดาวตามมาตรการควบคุมฝุ่นละออง Pm 2.5
กองช่างเทศบาลตำบลส่องดาวล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำซอยนางสอง
วันที่ 21 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลส่องดาวทำความสะอาดถอนหญ้าเก็บกวดใบไม้เกาะกลางถนนหน้าที่ว่าการอำเภอส่องดาว
วันที่ 26 มกราคม 2564 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยล้างคำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว
เมื่อวันที่ 26 มกราคา 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลส่องดาวล้างทำความสะอาดถนนหน้าที่ว่าการอำเภอและถนนหน้าโรงเรียนส่องดาววิทยาคม
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานพระอัมราฯ รพ.ส่องดาวได้ออกให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี rapid test มีกลุ่มเป้าหมายคือ แม่ค้า พ่อค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว...
วันที่ 19 มกราคม 2564 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณสามแยกป้อมตำรวจเทศบาลตำบลส่องดาว
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview246
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
ประกาศราคากลางรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ egp เชื่อมโยง rss อัตโนมัติ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
thumb_up facebook-line
Line

 Line : ทต.ส่องดาว

facebook-line
Line

 Line : ทต.ส่องดาว

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร