เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 267
เดือนนี้7,143
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,334
ทั้งหมด 279,507

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยผู้ที่สนในสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นี้ (กดลิ้งค์⬇️) หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้


QR Code


image สื่อประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
รายงานข้อมูลผลการประเมินตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลส่องดาว
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลส่องดาว
การนิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลส่องดาว
การประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง
กิจกรรมจิตอาสาทำความดี พัฒนาพื้นที่วัดบูรพาภิรมย์
พิธีมอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลส่องดาว ครั้งที่ 4/2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง ประกาศการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศแผนการซ่อมบำรุงพัสดุ เทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview23
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview69
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview47
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview70

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.ิ2566 ถึง ธ.ค.66 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 66 -มิ.ย. 66 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview50

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ