เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 2247
เดือนนี้5,393
ทั้งหมด259,590

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ทีมงานปภ.เทศบาลตำบลส่องดาว เข้ากราบพระครูสังวรธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอส่องดาว (เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมย์) ที่ท่านเมตตาสนับสนุนชุดปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ ชุด งบประมาณ 12,000 บาท
วันที่ 14 มันาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนโรเรียนเทศบาล และศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงเทศบาลตำบลส่องดาว ภายใต้โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ประมวลภาพขนวบแห่งานประเพณีบุญเดือน 3 อำเภส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 (EP1)
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ออกเตรียมสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน7วันอันตราย ช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบบลส่องดาวทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลส่อง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอส่องดาว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ...
ระหว่างวันที่ 27-30 กันายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์และ ผู้ไได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชวชิรโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพวง ณ...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค 65 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว รื่อง ประกาศรายละเอียดกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่องประกาศรายละเอียดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย. 65 ไตรสามที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมราคาและหมดความจำเป็น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview122

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-3946-8371
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-3946-8371
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/03/2566
22/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน
กสธ.
20/03/2566
22/03/2566
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ
กพส.
22/03/2566
22/03/2566
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2
สน.บถ.
22/03/2566
22/03/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
กศ.
21/03/2566
22/03/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน]
[บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป]
[บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ