เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 194
เดือนนี้7,143
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,334
ทั้งหมด 279,507

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยผู้ที่สนในสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นี้ (กดลิ้งค์⬇️) หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้


QR Code


image สื่อประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
รายงานข้อมูลผลการประเมินตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลส่องดาว ครั้งที่ 4/2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กองการศึกษา งานป้องกันฯ กองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมจัดเตรียมสถานทีี่เนื่องในงานธรรมสัญจร อำเภอส่องดาว ในวันที่ 26...
วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กองการศึกษา งานป้องกันฯ กองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว พนักงานเทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่านร่วมงานจิตอาสา...
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลส่องดาว เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว เลขเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรก (EP1)
งานธรรมสัญจร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ปีที่ 17 ครั้งที่ 4
กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
เทศบาลตำบลส่องดาว จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ...
พิธีมอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview45
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview30
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค 65 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview34

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. 66 -มิ.ย. 66 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบะผิวดินขนาดใหม่มาก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรดดยการ Overlay) ด้วยแอสฟังท์ติกคอนกรีตถนนสีลารัตน์ รหัสทางหลวงห้องถิ่น สน.ถ. 34-023 หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวาง ตำบลปทุมวาปี เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview29

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67
กค.
29/09/2566
29/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สน.คท.
29/09/2566
29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]
[เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
กพส.
29/09/2566
29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
28/09/2566
29/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ