เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 34
เดือนนี้7,143
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)44,334
ทั้งหมด 279,507

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) โดยผู้ที่สนในสามารถเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นี้ (กดลิ้งค์⬇️) หรือ สแกน QR code ด้านล่างนี้


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวได้ออกบริการจับงูเข้าบ้านนางนุช บ้านส่องดาว ตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวอรมรัตน์ ซิมค๊อก ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลส่องดาวจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนชุมชนส่องดาว...
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ทีมงานปภ.เทศบาลตำบลส่องดาว เข้ากราบพระครูสังวรธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอส่องดาว (เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมย์) ที่ท่านเมตตาสนับสนุนชุดปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ ชุด งบประมาณ 12,000 บาท
วันที่ 14 มันาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาวไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนโรเรียนเทศบาล และศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงเทศบาลตำบลส่องดาว ภายใต้โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ประมวลภาพขนวบแห่งานประเพณีบุญเดือน 3 อำเภส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 (EP1)
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ออกเตรียมสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน7วันอันตราย ช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบบลส่องดาวทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลส่อง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอส่องดาว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview13
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังเทศบาลตำบลส่องดาว
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview7
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค 65 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 1(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบะผิวดินขนาดใหม่มาก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรดดยการ Overlay) ด้วยแอสฟังท์ติกคอนกรีตถนนสีลารัตน์ รหัสทางหลวงห้องถิ่น สน.ถ. 34-023 หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวาง ตำบลปทุมวาปี เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดกำหนดร่างขอบเขตของงาน(Termsof ReferencE TOR)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นายคำไพ ศรีทะเบียน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1192-1709
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
26/05/2566
29/05/2566
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง
กศ.
29/05/2566
29/05/2566
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566
กศ.
26/05/2566
29/05/2566
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
กสว.
25/05/2566
26/05/2566
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters)
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
25/05/2566
26/05/2566
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566
กค.
26/05/2566
26/05/2566
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ