เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 127
สัปดาห์นี้1,991
เดือนนี้13,281
ปีนี้159,372
ทั้งหมด302,807

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลส่องดาวได้กำหนดจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว ชั้น 2
วันนที่ 5 สิงหาคม 2565นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาวมอบหมายให้ นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายมนจำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายชวดล อุวะไร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ...
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้ นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา...
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.25 น. นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรี นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายชวดล อุวะไร เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิยม คำผุด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอากาศ ไชยมีสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล...
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมทีมงานป้องกันฯ และพนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว และนายอัศวิน จวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านส่องดาว...
12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว ผู้อำนวยการ กองช่าง ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่องเทศบาลตำบลส่องดาว จัดสถานที่เตรียมงานกิจกรรม#เที่ยวมัดรวมครบจบที่เดียว
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลส่องดาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลส่องดาว จัดทำโครงการส่งเสริมวันสำคัญและประเพณีไทย (ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา) ประจำปีศึกษา 2565...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา และครู พนักงานงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด้กเ้ล็กบ้านหนองแซง สังกัดกองการศึกษา...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
มตราการป้องกันโควิด 19 ช่วงสงกรานต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview61
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview105

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
20 กรกฎาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย. 65 ไตรสามที่ 3 grade โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 13
10 มิถุนายน 2565 insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 grade โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 24
9 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 65 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 41
9 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 65 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 42
26 เมษายน 2565 insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมราคาและหมดความจำเป็น poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 82

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-3946-8371
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-3946-8371
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ