เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 9
สัปดาห์นี้2,222
เดือนนี้10,330
ปีนี้123,960
ทั้งหมด235,524

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 พ.ค. 2565 งานป้องกันฯ ออกตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิงที่ชุดรุดและเปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว โรงเรียนเทศบาลตำบลส่องดาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงสังกัดเทศบาลตำบลส่องดาว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณเวทีชั่วคราวศูนย์ราชการอำเภอส่องดาว บ้านโนนสะอาด หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 20 พ.ค. 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าเทศบาลตำบลส่องดาวทุกคนร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 18 พ.ค. 2565 งานป้องกันฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม5ส.ห้องป้องกันฯเพื่อให้ห้องทำงาน น่าอยู่น่ามอง น่าทำงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
วันที่่ 18 พ.ค. 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ และงานนิติการ เป็นตัวแทนไปรับกล้าไม้จากศูนย์การเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้...
วันที่ 19 พ.ค. 2565 โรงพยาบาลส่องดาวออกตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เชิงรุกในสถานศึกษาด้วยชุดตรวจ ATK ในระยะเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเทศบาลตำบลส่องดาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงเทศบาลตำบลส่องดาว ...
วันที่ 19 พ.ค. 65 งานป้องกันออกตัดหญ้าบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลและจัดห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เพิ่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการใข้งาน
วันที่ 19 พ.ค. 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีตำบลส่องดาว ประจำปี 2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
มตราการป้องกันโควิด 19 ช่วงสงกรานต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview72
ประกาศประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview74

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
9 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 65 โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 8
9 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 65 โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 10
26 เมษายน 2565 insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมราคาและหมดความจำเป็น poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 36
26 เมษายน 2565 insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง grade โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 16
26 เมษายน 2565 insert_drive_file ประกาศขอบเขตงานและรูปแบบงานก่อสร้าง grade โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 19

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : -
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : -
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
สน.บถ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กศ.
27/05/2565
27/05/2565
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565
[เอกสาร]
[เอกสาร]
กพส.
27/05/2565
27/05/2565
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กศ.
26/05/2565
27/05/2565
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ