เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ sitemap
วันนี้ 1405
เดือนนี้5,393
ทั้งหมด259,590

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ออกเตรียมสถานที่ตั้งจุดบริการประชาชน7วันอันตราย ช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบบลส่องดาวทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลส่อง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอส่องดาว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ...
ระหว่างวันที่ 27-30 กันายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์และ ผู้ไได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชวชิรโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพวง ณ...
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมงานประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ โดย คณะกรรมมาธิการการกระจ่ายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการแบบพิเศษ...
วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา ผอ. กรองทุกกอง ครู พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมเดินรณรงค์โครงการรณรงค์ป้องกันยายเสพติด...
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว ออกบริการลอกร่องระบายน้ำ ซอยเทศบาล2
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค 65 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว รื่อง ประกาศรายละเอียดกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่องประกาศรายละเอียดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
20 กรกฎาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.- มิ.ย. 65 ไตรสามที่ 3 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 52
10 มิถุนายน 2565 insert_drive_file ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 64
9 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 65 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 83
9 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 65 poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 82
26 เมษายน 2565 insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมราคาและหมดความจำเป็น poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 120

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
Line Line : ทต.ส่องดาว
facebook-line
Line

Line : ทต.ส่องดาว
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-3946-8371
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-3946-8371
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
thumb_up ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ