เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068


ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 80
เมื่อวาน 214
เดือนนี้ 6,352
เดือนที่แล้ว 10,544
ทั้งหมด 35,765

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานพระอัมราฯ รพ.ส่องดาวได้ออกให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี rapid test มีกลุ่มเป้าหมายคือ แม่ค้า พ่อค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว...
วันที่ 19 มกราคม 2564 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณสามแยกป้อมตำรวจเทศบาลตำบลส่องดาว
วันที่ 19 มกราคม 2564 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและความคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลส่องดาวได้ทำการล้างทำความสะอาดโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลส่องดาวตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
ประกาศราคากลางรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
facebook

23 เมษายน 2563
Line

 Line : ทต.ส่องดาว

23 เมษายน 2563
facebook-line
facebook

23 เมษายน 2563
Line

 Line : ทต.ส่องดาว

23 เมษายน 2563
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร