เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้ 6,843
เดือนที่แล้ว 12,981
ทั้งหมด 60,894

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลส่องดาว นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว ครั้งแรก ภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต....
งานป้องกันฯเทศบาลตำบลส่องดาวร่วมกับกองสาธาฯ เทศบาลตำบลส่องดาวล้างและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ระลอกที่ 3 ของ อำเภอส่องดาว
ขอขอบพระคุณ เมตตาธรรมมูลนิธิ สกลนคร ที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 140 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 40 แพค เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลส่องดาวที่กักตัวเพื่อรอดูอากาศสำหรับผู้ที่สัมผัสไกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19...
เทศบาลตำบลส่องดาวพบผู้ติดเชื้อโควิด COVID - 19 รายใหม่ งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบลส่องดาวตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ณ สี่แยกบ้านโพนสว่าง เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่รบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ระลอก 3
กิจกรรม 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจจำปี 2564
นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว และนายยุทธศาสตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมเปิดโครงการ "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" ณ...
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมกับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview28
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประชาสัมพันธ์ร่างขอบเขต โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำเทศบาลตำบลส่องดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 มกราคม 2564 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำประปาเทศบาลตำบลส่่องดาว poll โดย : admin อ่าน : 84
4 สิงหาคม 2563 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาวเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลบำรุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : ประชาสัมพันธ์ อ่าน : 205
12 กุมภาพันธ์ 2563 insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 2563 poll โดย : admin อ่าน : 312
23 พฤศจิกายน 2562 insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll โดย : admin อ่าน : 186
29 พฤษภาคม 2562 insert_drive_file ประกาศราคากลางรถบรรทุก 1 ตัน 2400 cc poll โดย : admin อ่าน : 177

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายไหม บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview11
thumb_up facebook-line

Line

 Line : ทต.ส่องดาว


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ