เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 27
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลส่องดาว ประจำปี ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผล เมย 2561 - กย 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผล เมย 2560 - กย 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1