เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายตามไตรมาส
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรสามที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของงบประมาณ พศ. 2565 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ2564 ไตรามาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 ไตรามาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตาม ไตรมาส 2 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 371
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตาม ไตรมาส 1 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 3 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 2 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 1 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 4 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 3 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 2 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามไตรมาส 1 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1