เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
picture_as_pdf การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานผลการประชุมและประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลส่องดาว ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
photo การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1