เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 393
เดือนนี้ 6,089
เดือนที่แล้ว 13,094
ทั้งหมด 66,518

folder FPO-KM
insert_drive_file ความรู้สู่คนคลัง -Fiscal Stance poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file เปิดโลกกว้าง - ทองคำ : ราคาและปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file รู้ไหม..นี่งาน สศค. - บทบาทของ สศค. ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file เปิดโลกกว้าง - Skills Future Singapore poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ความรู้สู่คนคลัง - Plastic Bag Charges poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file เปิดโลกกว้าง - สถานการณ์รอบโลก 2020 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ความรู้สู่คนคลัง - Economics of Christmas poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ปิดโลกกว้าง - นิสัย...ทำร้ายฟัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file เปิดโลกกว้าง - รู้จักโรค แบคทีเรียกินเนื้อคน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
photo เปิดโลกกว้าง - ข้อเท็จของคาเฟอีน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ความรู้สู่คนคลัง - Thanksgiving Day poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file FIRRMA poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file เปิดโลกกว้าง - Green Growth Economy South Korea poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file นโยบายของรัฐบาลไทยและต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ความพร้อมด้านดิจิทัลของไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ปิดโลกกว้าง - นอนไม่หลับทำอย่างไรดี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file เรียนรู้งาน สศค. - การจัดทำสถิติการคลังรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามระบบ GFS poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ความรู้สู่คนคลัง - Defense Industry poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ปิดโลกกว้าง - สัตว์นับเลขได้หรือไม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ