เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow โรงเรียนเทศบาลส่องดาว
นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0980960105
ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางวราภรณ์ คุณอุ่น
ครูชำนาญการ
นางสาวลัดดา แสนณรงค์
ครูชำนาญการ
ว่าง
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
นางอุฬารัตน์ รัตนะเวฬุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายประวุฒิ คุณอุ่น
ภารโรง