เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 เมษายน 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต. ส่องดาว ร่วมงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 (ภายใต้การควาบคุ้มการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19)
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์