เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
การประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลส่องดาว (ภายใต้การควบคุ้มและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19)
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์