เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.25 น.งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวได้รับการประสานจากท่านปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว และ ท่านสท.ลำพูน.พ่อคุณตรงแจ้งว่าสังกะสีพร้อมโครงสร้างคอกวัวของนายบุญโฮม.อุ่นแก้วปลิวมาทับพืชสวนสาเหตุจากพายุฝนฟ้าคะนองเมื้อคืนวันที่22มิถุนายน2565 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลจึงได้มอบหมายให้นายศุภฤกษ์.สรศิลป์หัวหน้างานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดงจึงได้นำกำลังเก็บรื้อสังกะสีนำส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อย
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์