เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ทีมงานปภ.เทศบาลตำบลส่องดาว เข้ากราบพระครูสังวรธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอส่องดาว (เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมย์) ที่ท่านเมตตาสนับสนุนชุดปฏิบัติงาน จำนวน ๑๐ ชุด งบประมาณ 12,000 บาท
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์