เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันนที่ 5 สิงหาคม 2565นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาวมอบหมายให้ นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายมนจำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายชวดล อุวะไร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายวิยม คำผุด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายจักรวาฬ จันหล้า ผอ. กองสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติมอบป้ายโครงการซ่อมแซมบ้านผูุ้งอายุ จำนวน 2 หลัง รายบ้านนายรุณศักดิ์ แก้วดวงสี และนายฉลอง กติการ ในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์