เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมทีมงานป้องกันฯ และพนักงานกองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว และนายอัศวิน จวงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านส่องดาว และคณะกรรมการหมู่บ้านส่องดาว จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ พัฒนาเส้นทางรอบป่าช้าบ้านส่องดาว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์