เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 20 กันยายน 2565 กองช่างเทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่องดาว ออกตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ...ถนนศรีตระกูล (บ้านหนองแซง) เพื่อป้องกันอันตรายและกระแสไฟฟ้ารั่ว เป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชน
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์