เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ ซิมค๊อก ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง ร่วมกับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซงทุกท่านจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์