เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 407
เดือนนี้ 6,103
เดือนที่แล้ว 13,108
ทั้งหมด 66,532

นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว เรียกการประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลส่องดาว เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้และบริการประชาชน ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลส่องดาว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ