เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 20 มิถุนายน เวลา 09.15 น. นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรี นายอากาศ ไชยมีสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายธีรนิตย์ แก้วพาดี ผู้อำนวยการกองช่าง น.ส.ผ่องศรี เลิศสงคราม หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายศุภฤกษ์ สรศิลป์ นักวิเคราะห์ฯปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานป้องกัน นายสุทธิชัย ไผ่โสภา นายช่างไฟฟ้า พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมบ้านนางนิพาพันธ์ ศรีวงษา บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 2 ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุมื้อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์