เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 375
เดือนนี้ 6,071
เดือนที่แล้ว 13,076
ทั้งหมด 66,500

คนดีศรีส่องดาว บุคคลตัวอย่าง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายวรสรณ์ ป้อมไชยา นายอำเภอส่องดาว นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นายยุทธศาสตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด 19) ณ อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลส่องดาว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ