เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา และครู พนักงานงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด้กเ้ล็กบ้านหนองแซง สังกัดกองการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กดีีเด่น ประจำปี 2565
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์