เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ได้ทำการปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธงเพื่อทำเป็นสวนหย่อมเพื่อความสวยงามของเทศบาลตำบลส่องดาว หน้าดูหน้าอยู่หน้าชม
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์