เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครมีแผนออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมีนาคม 2565 เทศบาลตำบลส่องดาวโดยมีนายยุทธศาสาตร์ ราชคำ ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว พร้อมหัวหน้าฝ่ายปกครองร่วมบริจาคโลหิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตไว้ใช้เป็นสาะารณกุศลในกิจการรักษาพยาบาลในพื้นที่ (ภายใต้การควบคุ้มและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19)
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์