เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ร่วมงานประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ โดย คณะกรรมมาธิการการกระจ่ายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอส่องดาว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์