เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลส่อง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอส่องดาว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอส่องดาว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์