เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว ออกบริการลอกร่องระบายน้ำ ซอยเทศบาล2
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์