messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทาน ถวายแด่พระราชวชิรโสภณ (หลวงปู่หลอ นาถกโร) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพวง ณ วิหารพระมงคลมุจรินทร์ วัดถ้ำพวง
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์