เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตำบลส่องดาวได้ทำโครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลส่องดาว ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์