ชื่อเรื่อง : กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ชื่อไฟล์ : S1QMxJfMon54842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้