ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักรถบรรทุก หรือน้ำหนักของเพลาเกินกว่าที่กำหหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลส่องดาว
ชื่อไฟล์ : 6iXhwYNThu105157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้