ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงห้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงห้องถิ่นในเขตควมรับผิชอบของเทศบาลตำบลส่องดาว
ชื่อไฟล์ : rq2eNC5Fri72126.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้