ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มา บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ชื่อไฟล์ : peIW2j2Mon32559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้