ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลส่องดาว เรื่อง การชยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

ชื่อไฟล์ : xoJvONPFri65524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้