ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-4789 สกลนคร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง