ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำเหล็กดัดหน้าต่างและซ่อมแซมประตูห้องเก็บของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง