ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภท นมยู เอช ที รสจืด(ชนิดกล่อง) โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลส่องดาว โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง