ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบลำห้วยปุงลิง เชื่อมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลบำรุง 2 พร้อมติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 11 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ 34-025, สน.ถ 34-006 กว้าง 4 เมตร ยาว 778 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ,งาน overlay ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 617 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 48 จุด เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก