ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารหลากสี จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง