ชื่อเรื่อง : จ้างถมที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลส่องดาว บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง