ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลส่องดาว ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง