ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 5 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง