ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม โดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลบำรุง 1 บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง