ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ข้างถนนเทศบาล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง