ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า-ออก ในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลส่องดาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง