ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยเทศบาลบำรุง 3 บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง