ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมแตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง