ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงาน กองคลัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง